Rok  2012
 Číslo objednávky  134
 Spoločnosť  VÚ pôdoznalectva a ochrany pôdy
 Predmet  kniha
 Poznámka  
 Číslo faktúry  1210264