Rok  2012
 Číslo objednávky  114
 Spoločnosť  Slovenský filmový ústav
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry  1210222