Rok  2012
 Číslo objednávky  101
 Spoločnosť  Bielefeld University Library
 Predmet  konferencia
 Poznámka  
 Číslo faktúry