Rok  2012
 Číslo objednávky  099
 Spoločnosť  Finančná učtáreň UKB
 Predmet  konferencia
 Poznámka  
 Číslo faktúry