Rok  2012
 Číslo objednávky  060
 Spoločnosť  VT Group, a.s.
 Predmet  hardware
 Poznámka  zmluva
 Číslo faktúry  1210218