Rok  2012
 Číslo objednávky  054
 Spoločnosť  Zones s.r.o.
 Predmet  software
 Poznámka  
 Číslo faktúry