Rok  2012
 Číslo objednávky  050
 Spoločnosť  NEXTIRAOne SLOVAKIA, spol. s.r.o.
 Predmet  hardware
 Poznámka  
 Číslo faktúry  1210110