Rok  2012
 Číslo objednávky  041
 Spoločnosť  Kancelária prezidenta SR
 Predmet  kniha
 Poznámka  
 Číslo faktúry