Rok  2012
 Číslo objednávky  021
 Spoločnosť  OÚ Nedožery-Brežany
 Predmet  kniha
 Poznámka  
 Číslo faktúry