Rok  2012
 Číslo objednávky  
 Spoločnosť  Hlavné mesto SR Bratislava
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  zmluva
 Číslo faktúry  1210250