Rok  2012
 Číslo objednávky  
 Spoločnosť  ZSE Energia, a.s.
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry  1210205