Rok  2012
 Číslo objednávky  
 Spoločnosť  Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
 Predmet  členské
 Poznámka  zmluva
 Číslo faktúry  1210197