Rok  2012
 Číslo objednávky  
 Spoločnosť  PosAm, spol. s r.o.
 Predmet  outsourcing
 Poznámka  
 Číslo faktúry  1210183