Rok  2012
 Číslo objednávky  
 Spoločnosť  Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
 Predmet  časopis
 Poznámka  
 Číslo faktúry  1210181