Rok  2012
 Číslo objednávky  1000
 Spoločnosť  Vydavateľstvo Matice slovenskej
Predmet  časopis
 Poznámka  
 Číslo faktúry  120150