Rok  
 Číslo objednávky  981
 Spoločnosť  ITALEX s.r.o.
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry  1210078