Rok  2012
 Číslo objednávky  
 Spoločnosť  Matica slovenská
Predmet  časopis
 Poznámka  
 Číslo faktúry  1210067