Dnes je Utorok 09.03.2021, meniny má Františka




Aktuálna informácia pre používateľov UKB: rezervácie už od 28.1.2021, výdaj a vrátenie výpožičiek od 3.2.2021, poplatky za omeškanie nebudú účtované do konca februára

Vážené používateľky a vážení používatelia Univerzitnej knižnice v Bratislave,

dovoľujeme si Vás informovať, že po zatvorení inštitúcií v rezorte kultúry SR od 19.12.2020 bude už čoskoro Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) pre Vás aspoň čiastočne sprístupnená, v súlade s Uznesením vlády SR č.30/2021 zo dňa 17.01.2021 a Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č.13 z 21.01.2021. Samozrejme, bezpečnosť a ochrana zdravia našich používateľov aj pracovníkov UKB je pre nás stále prioritou. UKB je najväčšou knižnicou na Slovensku, preto o postupnom sprístupňovaní jej služieb zodpovedne rozhodol Krízový štáb UKB, so zohľadnením všetkých aspektov.

Zamestnanci UKB už zahájili intenzívne prípravy na opätovné sprístupnenie knižničných fondov. UKB má vo fonde takmer 3 milióny knižničných jednotiek a všetky rezervácie od používateľov musia pracovníci vyhľadať v priestoroch centrálneho aj dislokovaného knižničného skladu, čo si vyžaduje logistiku a nevyhnutný čas.

Harmonogram poskytovania služieb pre používateľov UKB:  

  • od 28. januára 2021 (štvrtok) bude dostupný rezervačný systém na zadávanie žiadaniek na výpožičky absenčnou formou (mimo knižnice).
  • od  stredy 3. februára 2021 v čase od 10.00 – 18.00 počas pracovných dní (pondelok - piatok) budú pre používateľov UKB k dispozícii absenčné výpožičné služby – výdaj vopred rezervovaných knižničných dokumentov a vrátenie vypožičaných dokumentov (v prípade záujmu).
  • vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu, ktorá mnohým používateľom neumožnila knihy vrátiť alebo predĺžiť si výpožičku v stanovenej lehote, vedenie Univerzitnej knižnice v Bratislave rozhodlo, že predĺži doterajšie opatrenia v prospech používateľov UKB a poplatky za omeškanie až do konca februára 2021 nebudú účtované.
  • záujemcom o aktívne členstvo a využívanie fondov a služieb UKB odporúčame využiť možnosť online predregistrácie, ktorá Vám umožní vopred si rezervovať knižničné dokumenty a po príchode do knižnice si efektívne ukončiť registračný proces na mieste a vyzdvihnúť si objednané dokumenty.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave platí povinnosť dodržiavania všetkých epidemiologických opatrení platných na území Slovenskej republiky. Vstup do knižnice bude umožnený len používateľom s prekrytými hornými dýchacími cestami, pri vchode je povinnosť aplikovať dezinfekciu na ruky a zachovávať odstupy v radoch minimálne 2 metre. Univerzitná knižnica v Bratislave sa v oblasti prevencie a ochrany zdravia dôsledne riadi nariadeniami vlády SR a ÚVZ, preto sa podmienky pre návštevu v UKB môžu priebežne meniť, o čom budete včas informovaní.

Aktuálne vyhlášky ÚVZ SR

V prípade, že si nevyhnutne nepotrebujete vypožičať knihu z fondov UKB formou absenčnej výpožičky, môžete využiť ponuku online služieb Univerzitnej knižnice v Bratislave z bezpečia Vašich domovov, študentských internátov, akademickej pôdy alebo iných pracovísk:

Ďakujeme za Vaše pochopenie a tešíme sa na Vašu osobnú alebo online návštevu!


Posledná aktualizácia: Aktualizované 05.02.2021 18:29  Tlačiť Hore



Subpage right banner