Dnes je Nedeľa 11.04.2021 , meniny má Julius 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Mesiac od otvorenia UKB: poskytovanie služieb vyjadrené v číslach

Vážení používatelia a návštevníci Univerzitnej knižnice  v Bratislave,
 
brány našej knižnice sú pre Vás otvorené už od 3. februára 2021, a aj napriek tomu,  že Vám poskytujeme iba obmedzený rozsah služieb (absenčné výpožičky a vrátenie vypožičaných kníh), tešíme sa, že za mesiac nás navštívilo až 3 848 používateľov.
Jeden z Vás navštívil našu knižnicu za mesiac od otvorenia už 13 krát.


 
Do 3.3.2021 ste si objednali viac ako 8 tisíc kníh.

03.02.2021 - 03.03.2021

Počet žiadaných kníh

Počet používateľov

SPOLU

8 078

2 420

Spomedzi kníh, ktoré požičiavame aj mimo priestorov našej knižnice, ste si za tieto dva týždne odniesli už viac ako 9 000 kníh.

03.02.2021 - 03.03.2021

Počet vypožičaných kníh

Počet používateľov

SPOLU

9 174

2 654

Knihy ste si najčastejšie požičiavali v slovenskom jazyku (69%) a českom jazyku (21 %). Dopyt bol samozrejme aj po cudzojazyčných dokumentoch, najmä v angličtine, nemčine a maďarčine. Medzi menej tradičné jazyky kníh, ktoré ste si požičiavali, patrí ruština, francúzština, latinčina, bulharčina a španielčina.

K výpožičkám z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave Vám ponúkame niekoľko najzaujímavejších štatistík:

Výpožičky z fondov UKB
podľa tematických oblastí

Počet
vypožičaných kníh

Literatúra 845
Právo 583
Výchova a vzdelávanie 469
Lekárske vedy. Medicína 436
Dejiny 376
Prírodné vedy. Matematické vedy 253
Jazykoveda. Jazyky 203
Psychológia 184
Politika 180
Sociálne problémy vyžadujúce podporu a pomoc 162
Náboženstvo 146
Rekreácia. Voľný čas. Zábavy. Hry. Šport 125
Manažment. Riadenie 113
Výtvarné umenie 107
Verejná správa 87

 

Rovnako ste využili aj možnosť vrátiť knihy, ktoré ste si vypožičali ešte pred zatvorením Univerzitnej knižnice v Bratislave. Túto možnosť využilo 2362 spomedzi Vás, pričom ste spolu vrátili až 8 488 kníh.

03.02.2021 - 03.03.2021

Počet vrátených kníh

Počet používateľov

SPOLU

8 488

2 362

Mnohí z Vás využívajú možnosť predregistrácie. Výhoda predregistrovaných používateľov spočíva v tom, že si majú možnosť objednať knihy skôr, ako osobne navštívia knižnicu. Do 3. marca sme zaznamenali až 246 predregistrácií. Dve tretiny z Vás si už aktivovali svoju predregistráciu a stali sa aktívnymi používateľmi UKB. Váš záujem o služby Univerzitnej knižnice v Bratislave všetkých jej pracovníkov veľmi teší :-).

Stúpol aj Váš záujem o službu Elektronické dodávanie dokumentov, kedy ste za dva týždne vytvorili až 100 žiadaniek. Okrem bežných žiadaniek prebieha na základe požiadavky jedného z Vás napríklad digitalizácia väčšieho počtu čísel časopisu "Priateľ dietok", z ktorého sme stihli zdigitalizovať už 4 062 strán. Tento titul bude neskôr sprístupnený aj ako súčasť našej Digitálnej knižnice UKB.
V aktuálnom týždni sme zaznamenali až 9 žiadaniek na službu Elektronická kniha na objednávku (EOD).

Za mesiac poskytovania služieb v roku 2021 sme zaznamenali viac ako 200 žiadaniek na služby Medziknižničnej výpožičnej služby, z toho 84 žiadaniek na články a 127 žiadaniek na knihy z fondov iných knižníc. Rovnako knižnice využívajú možnosť objednať si knihy z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave. 32 knižníc využilo možnosť vypožičať si 117 kníh.

Mesiac od otvorenia vyjadrený v infografike (pdf).

Vážené používateľky a používatelia, veľmi nás teší, že Váš záujem o dokumenty z Univerzitnej knižnice v Bratislave je aj v tomto náročnom období aj naďalej enormný a rovnako sme veľmi radi, že sprístupnením širokej škály literatúry sme Vám mohli byť nápomocní pri Vašom štúdiu, či výskume alebo vedeckom bádaní.

Ďakujeme za Vašu priazeň!

Posledná aktualizácia: Aktualizované 08.03.2021 10:03  Tlačiť Hore

Subpage right banner