Dnes je Utorok 09.03.2021 , meniny má Františka 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

UKB otvorená pondelok - piatok od 10.00 do 18.00

Vážené používateľky a vážení používatelia Univerzitnej knižnice v Bratislave,

s potešením Vás informujeme, že v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 77/2021 a  vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2021 zo dňa 05.02.2021, bude Univerzitná knižnica v Bratislave

  • OTVORENÁ pre svojich používateľov aj naďalej od pondelka 8. februára 2021.

Univerzitná knižnica v Bratislave bude aj naďalej otvorená v obmedzenom režime (vrátenie a výdaj kníh):

  •  v pracovných dňoch (pondelok - piatok) od 10.00 do 18.00 hod.

Podmienky poskytovania služieb pre používateľov UKB:  

  • používatelia majú možnosť objednať si knihy, ktoré sú dostupné na absenčnú výpožičku (knihy označené spôsobom výpožičky vypožičateľné, obmedzene, krátka),
  • používatelia majú možnosť vrátiť vypožičané knihy,
  • používatelia, ktorí majú záujem vrátiť vypožičané knihy iným spôsobom, ako osobnou návštevou knižnice, môžu využiť možnosť zaslať vypožičané knihy formou poisteného balíka na adresu knižnice:
    Univerzitná knižnica, Vrátenie kníh, Michalská 1, 814 17 Bratislava
  • poplatky za omeškanie až do 15. marca 2021 nebudú účtované,
  • používatelia, ktorým končí / alebo už skončila platnosť registrácie / predregistrácie, majú možnosť požiadať e-mailom o predĺženie registrácie o 7 dní, čo im umožní zadať si žiadanky,
  • záujemcom o aktívne členstvo a využívanie fondov a služieb UKB odporúčame využiť možnosť online predregistrácie, ktorá Vám umožní vopred si rezervovať knižničné dokumenty a po príchode do knižnice si efektívne ukončiť registračný proces na mieste a vyzdvihnúť si objednané dokumenty.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave platí povinnosť dodržiavania všetkých epidemiologických opatrení platných na území Slovenskej republiky. Vstup do knižnice bude umožnený len používateľom s prekrytými hornými dýchacími cestami, pri vchode je povinnosť aplikovať dezinfekciu na ruky a zachovávať odstupy v radoch minimálne 2 metre. Univerzitná knižnica v Bratislave sa v oblasti prevencie a ochrany zdravia dôsledne riadi nariadeniami vlády SR a ÚVZ, preto sa podmienky pre návštevu v UKB môžu priebežne meniť, o čom budete včas informovaní.

Každý používateľ je povinný preukázať sa pred vstupom do budovy knižnice potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo iným potvrdením o výnimke definovaným v citovanej vyhláške. Test nesmie byť starší viac ako 7 dní.

Vstup do budovy knižnice je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka, od 15. 03. 2021 výlučne respirátor typu FFP2). Používateľ je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty po celú dobu pobytu v priestoroch knižnice.

Aktuálne uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR
(vyhlášky ÚVZ SR č. 99/2021)

V prípade, že si nevyhnutne nepotrebujete vypožičať knihu z fondov UKB formou absenčnej výpožičky, môžete využiť ponuku online služieb Univerzitnej knižnice v Bratislave z bezpečia Vašich domovov, študentských internátov, akademickej pôdy alebo iných pracovísk:

Ďakujeme za Vaše pochopenie a tešíme sa na Vašu osobnú alebo online návštevu!

Posledná aktualizácia: Aktualizované 08.03.2021 10:10  Tlačiť Hore

Subpage right banner