Dnes je Pondelok 14.06.2021, meniny má Vasil
10 týždňov od otvorenia UKB: poskytovanie služieb vyjadrené v číslach

Vážení používatelia a návštevníci Univerzitnej knižnice  v Bratislave,
 
brány našej knižnice sú pre Vás otvorené už od 3. februára 2021. Aj napriek tomu,  že Vám poskytujeme iba obmedzený rozsah služieb (absenčné výpožičky a vrátenie vypožičaných kníh), tešíme sa, že za 10 týždňov nás navštívilo až 5 250 používateľov. UKB od otvorenia (3. 2. 2021) navštívil jeden používateľ už 17-krát, iný si za toto obdobie vypožičal až 85 kníh.


 
Do 14. apríla 2021 ste si objednali viac ako 15 tisíc kníh.

03. 02. 2021 - 14. 04. 2021

Počet žiadaných kníh

Počet používateľov

SPOLU

15 707

5 043

Spomedzi kníh, ktoré požičiavame aj mimo priestorov našej knižnice, ste si za tieto dva týždne odniesli už viac ako 17 tisíc.

03. 02. 2021 - 14. 04. 2021

Počet vypožičaných kníh

Počet používateľov

SPOLU

17 435

5 102

Knihy ste si najčastejšie požičiavali v slovenskom jazyku (70 %) a v českom jazyku (22 %). Dopyt bol, samozrejme, aj po cudzojazyčných dokumentoch, najmä v angličtine, nemčine a v maďarčine. Medzi menej tradičné jazyky požičaných kníh patrí ruština, francúzština, latinčina, bulharčina, taliančina, švédčina a španielčina.

K výpožičkám z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave Vám ponúkame niekoľko najzaujímavejších štatistík:

Výpožičky z fondov UKB
podľa tematických oblastí

Počet
vypožičaných kníh

Literatúra 1 330
Právo 1 159
Výchova a vzdelávanie 842
Lekárske vedy. Medicína 831
Manažment. Riadenie a správa podniku 584
Sociológia 571
Prírodné vedy. Matematické vedy 535
Dejiny 487
Ekonómia 477
Psychológia 411
Jazykoveda. Jazyky 389
Politika 345
Sociálne problémy vyžadujúce podporu a pomoc 313
Náboženstvo 268
Architektúra 221

 

Rovnako ste využili aj možnosť vrátiť knihy, ktoré ste si vypožičali ešte pred zatvorením alebo už počas otvorenia UKB. Túto možnosť využilo 5 122 používateľov, pričom ste spolu vrátili viac ako 17 tisíc kníh.

03. 02. 2021 - 14. 04. 2021

Počet vrátených kníh

Počet používateľov

SPOLU

17 333

5 122

Mnohí z Vás využívajú možnosť predregistrácie. Jej výhodou je, že predregistrovaní používatelia majú možnosť si objednať knihy skôr, ako osobne navštívia knižnicu. Do 14. apríla sme zaznamenali až 370 predregistrácií. Dve tretiny z Vás si už aktivovali predregistráciu a stali sa aktívnymi používateľmi UKB. Váš záujem o služby UKB veľmi teší všetkých jej pracovníkov.

Zvýšený záujem stále zaznamenávame o Elektronické dodávanie dokumentov, vytvorili ste si už 290 žiadaniek.

Za 10 týždňov poskytovania služieb v roku 2021 sme zaznamenali takmer 500 žiadaniek na služby Medziknižničnej výpožičnej služby, z toho 231 žiadaniek na články a 262 žiadaniek na knihy z fondov iných knižníc. Podobne aj knižnice využívajú možnosť objednať si knihy z fondov UKB, čo už využilo 55 knižníc, ktoré si vypožičali 244 kníh.

10 týždňov od otvorenia UKB vyjadrený v infografike (pdf).

Vážené používateľky a používatelia, veľmi nás teší, že Váš záujem o dokumenty z Univerzitnej knižnice v Bratislave je aj v tomto náročnom období naďalej mimoriadne veľký a sme veľmi radi, že sprístupnením širokej škály literatúry sme Vám mohli byť nápomocní pri štúdiu, či výskume alebo vedeckom bádaní.

Ďakujeme za Vašu priazeň!


Posledná aktualizácia: Aktualizované 02.06.2021 18:11  Tlačiť HoreSubpage right banner