Dnes je Sobota 04.07.2020 , meniny má Prokop 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Ostatná tlač s regionálnou pôsobnosťou

Adresy inštitúcií s právom povinného výtlačku

 1. Slovenská národná knižnica [1x]
  Nám. J. C. Hronského 1
  036 01 Martin
 2. Univerzitná knižnica v Bratislave [1x]
  Oddelenie periodík
  Michalská 1
  814 17 Bratislava 1
 3. Ministerstvo kultúry SR [1x]
  Sekcia médií, audiovízie a autorského práva
  Nám. SNP 33
  813 31 Bratislava 1
 4. Príslušná regionálna knižnica [1x]

Adresy regionálnych knižníc

Banskobystrický samosprávny kraj:
 • Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene, Štúrova 5, 960 82 Zvolen, tel.: 045/5331071
 • Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Jilemnického 48, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/4124705
 • Novohradská knižnica v Lučenci, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec, tel.: 047/4513237
 • Knižnica Mateja Hrebendu, Hlavné nám. 8, 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 047/5631049
 • Knižnica Jána Kollára, Štefánikovo nám. 33/40, 967 21 Kremnica, tel.: 045/6742063
 • Hontiansko-Novohradská knižnica, Škultétyho nám. 5, 990 01 Veľký Krtíš, tel.: 047/4830675
Bratislavský samosprávny kraj:
 • Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 90201 Pezinok, tel.: 033/6412315
Bratislava hlavné mesto SR:
 • Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava, tel.: 02/54 435148
Košický samosprávny kraj:
 • Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48, 042 61 Košice, tel.: 055/622 32 91
 • Zemplínska knižnica G. Zvonického, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce, tel.: 056/644 11 41
 • Gemerská knižnica P. Dobšinského, Lipová 3, 048 01 Rožňava, tel.: 058/78 80 911
 • Spišská knižnica, Letná 33/28, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/4150307
 • Zemplínska knižnica M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 1978/53, 075 43 Trebišov, tel.: 056/672 27 86
Nitriansky samosprávny kraj:
 • Krajská knižnica K. Kmeťku v Nitre,Fraňa Mojtu 18, 950 51 Nitra, tel.: 037/ 6410150
 • Tekovská knižnica v Leviciach, A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice, tel.: 036/631 23 34
 • Knižnica A. Bernoláka, Turecká 36, 940 01 Nové Zámky, tel.: 035/640 03 85
 • Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Eotvosa 35, 945 01 Komárno, tel.: 035/772 59 67
 • Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Čsl. armády 28, 955 35 Topoľčany, tel.: 038/7463511
Prešovský samosprávny kraj:
 • Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 1, 080 01 Prešov, tel.: 051/7723551
 • Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Radničné nám. 1, 085 01 Bardejov, tel.: 054/4722105
 • Vihorlatská knižnica, Nám. Slobody 50, 066 80 Humenné, tel.: 057/776 35 17
 • Podtatranská knižnica v Poprade, Podtatranská ul. 1548/1, 058 01 Poprad, tel.: 052/7729568
 • Ľubovnianska knižnica, Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 15 01
 • Podduklianska knižnica, Ul. 8. mája 697/55 , 089 01 Svidník , tel.: 054/7882190
Trenčiansky samosprávny kraj
 • Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín, tel.: 032/7460711
 • Hornonitrianska knižnica, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, tel.: 046/542 19 22
 • Považská knižnica, Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica, tel.: 042/432 33 20
Trnavský samosprávny kraj:
 • Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova1, 918 20 Trnava, tel.: 033/5511782
 • Žitnoostrovná knižnica, Korzo Bélu Bartóka, 929 01 Dunajská Streda, tel.: 031/552 25 82
 • Galantská knižnica, Mierové nám. 4, 924 00 Galanta, tel.: 031/78029 20
 • Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica, tel.: 034/6512710
Žilinský samosprávny kraj:
 • Žilinská knižnica, Bernolákova 47, 011 77 Žilina, tel.: 041/7232765
 • Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca, tel.: 041/433 46 15
 • Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín, tel.: 043/5862277
 • Knižnica G. F. Belopotockého, Štúrova 56, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel.: 044/552 6216
 • Turčianska knižnica v Martine, Divadelná 4619/5, 036 01 Martin, tel.: 043/4133001

Posledná aktualizácia: Aktualizované 29.03.2020 16:34  Tlačiť Hore

Subpage right banner