Dnes je Sobota 21.07.2018, meniny má Daniel

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 ku Knižničnému poriadku UKB, ktorý nadobudol platnosť dňa 3. 9. 2012

Č l á n o k 5,  bod 1 sa nahrádza v nasledovnom znení: 

Registrácia, aktivácia v knižničnom systéme UKB a identifikačná karta používateľa

  • Identifikačná karta používateľa (knižničný pas) je vystavená a aktivovaná v systéme UKB na žiadosť používateľa po podpise prihlášky používateľa. Ak používateľ predloží pri registrácii identifikačnú kartu používateľa vydanú iným subjektom (ISIC, ITIC, Bratislavská mestská karta, CVTI SR a UK SAV a iné akceptované čipové karty), táto karta je aktivovaná v systéme UKB. Vystavenie a aktivovanie identifikačnej karty používateľa je spoplatnené podľa Cenníka služieb a poplatkov.

    Knižnica rozlišuje päť typov registrácie:

  • registráciu používateľa s platnou aktiváciou do knižničného systému na 1 rok a vydaním identifikačnej karty používateľa, ktorá oprávňuje na využívanie všetkých služieb knižnice,

  • registráciu používateľa s platnou aktiváciou do knižničného systému na 1 rok, bez vydania identifikačnej karty používateľa – aktivuje sa identifikačná karta vydaná iným subjektom (ISIC, ITIC, Bratislavská mestská karta, CVTI SR a UK SAV a iné akceptované čipové karty), ktorá oprávňuje na využívanie všetkých služieb knižnice,

  • registráciu používateľa s platnou aktiváciou do knižničného systému na 1 rok, ktorá oprávňuje na využívanie len prezenčných služieb,

  • registráciu používateľa s platnou aktiváciou do knižničného systému na 30 dní a vydaním identifikačnej karty používateľa, ktorá oprávňuje na využívanie prezenčných služieb knižnice,

  • registráciu používateľa s platnou aktiváciou do knižničného systému na 7 dní a vydaním identifikačnej karty používateľa, ktorá oprávňuje na využívanie prezenčných služieb knižnice.

Po ukončení platnosti aktivácie je možné identifikačnú kartu opakovane aktivovať na zvolený počet dní alebo na jeden rok.

Schválil:         

PhDr. Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave

V Bratislave, 2. 3. 2015

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 17.10.2016 17:55  Tlačiť Hore

Subpage right banner