Dnes je NedeÄľa 18.08.2019, meniny má Helena, Elena
Semináre a školenia

Rok 2012

  • Systém súborného katalógu periodík - seminár pre akademické knižnice Univerzity Komenského
    Bratislava, 21. februára 2012       
  • Pracovný seminár o práci v súbornom katalógu periodík  pre knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku - máj 2012

Rok 2011

  • Spolupráca knižníc na tvorbe adresára knižníc a súborného katalógu periodík 
    Bratislava, 6. októbra 2011

Rok 2009

Rok 2008

  • Košice: 11. novembra 2008      - Súborný katalóg periodík v súčasnosti
  • Bratislava: 26. novembra 2008 - Práca s periodikami a súborný katalóg periodík

Rok 2007

  • Bratislava: 17.-18. januára 2007 - Práca v klientovi VIRTUA v súbornom katalógu periodík
  • Prešov: 24. januára 2007 - Práca v klientovi VIRTUA v súbornom katalógu periodík
  • Bratislava: 14. marca 2007 - Práca v klientovi VIRTUA v súbornom katalógu periodík
  • Prešov: 17.-18. apríla 2007 - Bibliografický záznam podľa MARC 21 v súbornom katalógu periodík a práca v klientovi VIRTUA
  • Bratislava: 20. júna 2007 - eSKPády - tvorba bibliografického a holdingového záznamu periodika vo formáte MARC 21, pracovné stretnutie  

Rok 2006

Zameranie a cieľ školení a seminárov

  • Odborné podujatia sú určené najmä pre knižnice SR pracujúce v systéme VIRTUA a knižnice, ktoré majú záujem podieľať sa na aktualizácii adresára knižníc a na kooperatívnej katalogizácii v súbornom katalógu periodík. Ich cieľom je poskytnúť  knižniciam poznatky potrebné pre úpravu dát v báze ADR - Adresár kniižníc v systéme ARL;  SKP v systéme VIRTUA, pre tvorbu bibliografických a holdingových záznamov v medzinárodnom formáte MARC 21, umožniť praktické cvičenia a dohodnúť postup zapojenia jednotlivých knižníc do súborného katalógu periodík.

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 07.02.2017 10:28  Tlačiť HoreSubpage right banner