Dnes je Piatok 20.10.2017, meniny má Vendelín

VELKOSŤ PÍSMA A A A

E-knihy

ARCHIVE.ORG (Internet Archive) - súčasť projektu Internet Archive. Nájdete tu milióny voľne dostupných kníh, videí, softvéru, hudby. (ang+)

AUSTRIAN LITERATURE ONLINE (ALO) - digitálna knižnica rakúskych diel (austriaká) obsahuje neustále dopĺňané digitalizované dokumenty týkajúce sa dejín a kultúry Rakúska (nem)

BIBLIOTEKA - literárne a odborné texty, preklady svetovej literatúry v ruskom jazyku (rus)

*BOOKBINDING AND THE CONSERVATION OF BOOKS. A dictionary of Descriptive Terminology - elektronické vydanie knihy vyšlo na jar 1994, ide o naskenované a prekonvertované vydanie knihy z roku 1982. Nejde o doslovný prepis originálu. (ang)

CROSS CURRENTS - A Yearbook of Central European Culture. Ročenka zachytávajúca stredoeurópsku civilizáciu, históriu, literatúru a politiku vychádzala v rokoch 1982-1993. Nájdete tu vybrané diela autorov ako Karel Čapek, Bohumil Hrabal, Václav Havel, Milan Kundera, Eugene Ionesco, Karel Hynek Mácha atď. Texty sú v anglickom jazyku. (ang)

CZECH AND SLOVAK LITERATURE RESOURCES - na stránke Jamesa Naughtona nájdete okrem textov literárnych diel aj linky na rôzne zdroje týkajúce sa Českej a Slovenskej republiky (ang, čes, slo)

CZECH LITERATURE NOW - online texty súčasnej českej literatúry v anglickom jazyku (ang)

ČESKÁ ČÍTANKA - projekt sprístupňuje plné texty diel českých autorov (čes)

DIGITALE BIBLIOTHEK MDZ - mníchovské digitalizačné centrum v rámci Digitálnej knižnice sprístupňuje zdigitalizované zbierky podľa jednotlivých kategórií - napr. rukopisy, mapy, noviny, staré tlače, hudobniny, fotografie či bavariká. (nem)

FREE BOOKS 4 DOCTORS! - voľne dostupné knihy zo všetkých oblastí medicíny v rôznych jazykoch (ang, fra, nem, špa)

ICDL. International Children Digital Library - vyše 4500 detských kníh v 59 jazykoch. Knižky sú rozdelené na "krátke", "stredne dlhé" a "dlhé". Vyberať možno aj podľa veku dieťaťa - ICDL ponúka kategórie 3-5 rokov, 6-9 rokov a 10-13 rokov. (ang+)

LITERATURE.ORG - online knižnica anglickej literatúry (ang)

MEK. Magyar Elektronikus Könyvtár - archív textov maďarského webového priestoru. Viacej informácií nájete tu. (maď)

MILLION BOOK PROJECT - jeden z projektov Internet Archive, ktorý zachytáva kolekcie kníh projektu Universal Library Project (publikácie z Číny a Indie). Nie všetky knihy sú spracované kompletne, no tvorcovia projektu neustále pracujú na zvyšovaní kvality archívu. Archív zachytáva 10.851 jednotiek (stav z júla 2007). (ang)

ON-LINE BOOKS - zbierka anglických voľne dostupných online textov kníh s nádhernými ilustráciami prevažne z obdobia "Arts and Crafts Period", roky 1890-1920 (ang)

ONLINE KNIŽNICA. KLASICI - cieľom projektu je vytvoriť on-line internetovú knižnicu digitálnych diel v slovenskom jazyku - slovenskí klasici, rozprávky, ale aj historické dokumenty do roku 1000, po roku 1000 a po roku 1918. Poznámka: na vstup do plných textov použite menu vľavo, nie obrázok (slo)

THE ONLINE MEDIEVAL AND CLASSICAL LIBRARY - zbierka niektorých z najdôležitejších diel stredovekej a klasickej literatúry (ang)

OPEN CONTENT ALLIANCE (OCA) - reprezentuje spoločné úsilie skupiny kultúrnych, technologických, neziskových a vládnych organizácií z celého sveta, ktoré napomôže vybudovaniu stáleho mnohojazyčného archívu digitalizovaných textov a multimédií vo formáte DAISY pre znevýhodnené skupiny - zrakovo postihnutí a dyslektici. Projekt opäť zastrešuje Internet Archive cez Open Library. (ang)

OPEN LIBRARY - stránku vytvoril Internet Archive, aby demonštroval možnosti online prezentácie kníh. Víziou je vytvorenie voľného prístupu k dôležitým kolekciám kníh z celého sveta. Nájdete tu vyše milióna voľne dostupných kníh. (ang)

PROJECT GUTENBERG - najstarší producent voľne dostupných kníh (public domain) na internete v rámci USA. Mimo USA treba dodržiavať autorské práva dané pre jednotlivé krajiny! Projekty Gutenberg-DE, Gutenberg Europe, Gutenberg of Australia ani Project Runeberg nemajú súvislosť s americkým projektom Gutenberg, ide len o spoločnú myšlienku sprístupnenia voľne dostupných textov širokej verejnosti prostredníctvom internetu. (ang)

PROJECT GUTENBERG EUROPE - je nasledovníkom filozofie projektov Gutenberg, zameraný primárne na digitalizáciu európskej kultúry s ohľadom na európske autorské práva (ang)

PROJECT GUTENBERG OF AUSTRALIA - je nasledovníkom filozofie projektov Gutenberg, zameraný primárne na digitalizáciu austrálskej kultúry (ang)

PROJECT RUNEBERG - archív voľne dostupných elektronických kníh klasickej severskej (škandinávskej) literatúry (ang, šve)

PROJEKT GUTENBERG DE -  začal v roku 1994 a vypracoval sa na najväčšiu online zbierku voľne dostupnej literatúry v nemeckom jazyku (nem)

WIKISOURCE - zbierka voľne dostupných plných (zdrojových) textov v akomkoľvek jazyku, sesterský projekt Wikipedie (slo, čes, ang, nem, fra, špa,...)

ZLATÝ FOND DENNÍKA SME - cieľom projektu denníka SME, Ústavu slovenskej literatúry SAV, Univerzitnej knižnice v Bratislave a Slovenskej národnej knižnice je zdigitalizovať a na internete zverejniť najlepšie diela slovenskej literatúry,  koordinovať prácu dobrovoľníkov na digitalizácii jednotlivých literárnych diel (pozri Digitalizácia na Slovensku, Plán digitalizácie), popularizovať slovenskú literatúrnu tradíciu jej jednoduchou dostupnosťou. V septembri 2012 bolo v databáze 1721 diel slovenskej literatúry. (slo)

Posledná aktualizácia: Aktualizované 12.04.2016 14:13  Tlačiť Hore

Subpage right banner